Νέα παραλαβή: Διπλωτική μηχανή πετσετών της Weir

Διπλωτική μηχανή πετσετών της WEIR

Με την νέα Παραλαβή: Διπλωτική μηχανή πετσετών της Weir (μοντέλο FM43A). Με 3 διαδρόμους ταξινόμησης πετσετών στο κάτω επίπεδο από το διπλωτικό πετσέτας. Ακόμα, το πρώτο δίπλωμα στην αρχή της διάταξης γίνεται με φύσημα αέρα μέσω διάτρητων σωληνώσεων Με τον τρόπο αυτο μειώνεται ο συνολικό χρόνος δίπλωσης και έχουμε λιγότερα κινούμενα μέρη στη διάταξη, επομένως και λιγότερες πιθανές φθορές.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πιο γρήγορο δίπλωμα όπως επίσης και λιγότερο ρίσκο φθοράς εξαρτημάτων. Στο διπλωτικό μηχάνημα πετσέτας της Weir είναι προεγκατεστημένη λογική μονάδα ελέγχου της OMRON, για τον πλήρη έλεγχο της διάταξης. Ακόμα, διαθέτει οθόνη χειρισμού (HMI – Human Machine Interface) της OMRON. Έτσι, διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και ο έλεγχος της διάταξης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Τέλος, η επιλογή προγραμμάτων και πλοήγηση στο μενού γίνεται εύκολη υπόθεση.

Αξίζει να τονίσουμε τον εύκολο χειρισμό και τις παραμετροποιήσεις μέσω της οθόνης. Με το δίπλωμα και την ταξινόμηση των πετσετών στους διαδρόμους να γίνεται αυτόματα. Η μοναδική εργασία του χειριστή είναι να τοποθετεί τις πετσέτες στην είσοδο του μηχανήματος. Επίσης, με το γέμισμα στοίβας σε ένα διάδρομο, αυτός μετακινείται και γίνεται αναμονή για νέα στοίβα.

Δίνουμε έμφαση στη σωστή συντήρηση της διπλωτικής. Τοποθετούμε ,όποτε αυτό απαιτείται, τα σωστά και καλύτερα ανταλλακτικά όπως ιμάντες, έμβολα αέρος, τερματικούς διακόπτες και αισθητήρες.

Μια ακόμα νέα παραλαβή, η Διπλωτική μηχανή πετσετών της Weir. Θα αποτελέσει μία παραγωγική λύση για την επιχείρησή σας. Είναι κατάλληλη για ξενοδοχειακές μονάδες, όπως επίσης και ιδανική λύση για μονάδες απορρύπανσης ιματισμού. Με πλήρη ανακαίνιση από εμάς και διασφάλιση της σωστής λειτουργίας για το διπλωτικό μηχάνημα πετσέτας, σας το παραδείδουμε σαν καινούρια!

Δείτε αναλυτικά τη διπλωτική μηχανή της Weir FM43A: