Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux W465H | 10 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux W3130H | 16 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux FLE120MP | 16 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux FLE120FC | 16 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux W4130 | 17 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux W4130 | 17 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux W4180H | 20 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux FLE350 | 40 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux W3400H | 45 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux FLE403MP | 50 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux FLE810 | 90 kg

www.electronord.gr

previous arrow
next arrow

Επαγγελματικά στεγνωτήρια ρούχων

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Passat | 135 kg
ΑΕΡΙΟΥ ή ΑΤΜΟΥ

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Passat | 85 kg
ΑΕΡΙΟΥ ή ΑΤΜΟΥ

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Lavatec FL633 | 70 kg
ΑΤΜΟΥ

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux T4350 | 20 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux T4250 | 17 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux T4250 | 17 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux T4250 | 17 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux T4250 | 17 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Podab Huebsch | 17 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux T5250 | 16 kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux TT 200 | 12kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux 200 T | 12kg

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Electrolux T 5675 | 40kg
ATMOY

www.electronord.gr

previous arrow
next arrow

Σιδερωτήρια | Διπλωτικές | Τροφοδοτικές μηχανές

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Διπλωτική μηχανή Jean Michel

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Διπλωτική μηχανή ΑΜΚΟ

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
GMP 120.25

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
GMP 140.25

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Hewatec BC35-200
ΓΚΑΖΙΟΥ

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Dreher 380 | 3x80cm
ATMOY

www.electronord.gr

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Τροφοδοτική Jensen Variant

www.electronord.gr

previous arrow
next arrow

Επαγγελματικός εξοπλισμός εστίασης

Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
Λεία & Ραβδωτή

www.electronord.gr

Τοστιερα διπλή
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

Τοστιέρα διπλή ραβδωτή
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

Λεία επιφάνεια
Τοστιέρα μονή
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

Βαφλιέρα | Viron 2
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

18 & 26 Λίτρα
Βραστήρας καφέ
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

Γύρος γκαζιού | 4PG-T
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

Πλατώ Γκαζιού | 1001-LM
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

Παγομηχανή | C-250
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

2 επιφανειών
Εστία Θέρμανσης | GF-2
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

Πλατώ Ηλεκτρικό
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

10 Λίτρων
Σουπιέρα - Βραστήρας
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
Βιομηχανικό στεγνωτήριο ιματισμού της Passat-Voss tumble dryer (gas or steam heat)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

www.electronord.gr

2x20 Λίτρα
Ψύκτης χυμών | USM-40
previous arrow
next arrow

Στα καταστήματά μας θα βρείτε ετοιμοπαράδοτα Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, επαγγελματικα στεγνωτηρια μεταχειρισμενα και καινούρια, κυλινδρικά σιδερωτήρια καθώς και διπλωτικές μηχανές σεντονιών & πετσετών. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του εξοπλισμού επαγγελματικών/βιομηχανικών μηχανημάτων απορρύπανσης ιματισμού από το 1996. Διαθέτουμε καινούριο, ελαφρώς μεταχειρισμένα καθώς και ανακατασκευασμένο επαγγελματικό εξοπλισμό. Το 90% του επαγγελματικού εξοπλισμού που διαθέτουμε είναι της αξιόπιστης Electrolux, ηγέτη στην κατηγορία επαγγελματικού εξοπλισμού απορρύπανσης ιματισμού. Προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις εδώ και 25 χρόνια κατάλληλες για τις απαιτήσεις σας, σε όλα τα συστήματα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Εξοπλίζουμε ξενοδοχειακές μονάδες, καθαριστήρια, μονάδες απορρύπανσης ιματισμού, αθλητικούς συλλόγους.

Στο κατάστημά μας θα βρείτε επαγγελματικα στεγνωτηρια μεταχειρισμενα καθώς επίσης:

Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων μεταχειρισμένα & καινούρια χωρητικότητας κάδου από 10 έως 90 κιλά, καθώς επίσης βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού για καθετοποιημένες μονάδες απορρύπανσης ιματισμού. Επαγγελματικα στεγνωτηρια μεταχειρισμενα και καινούρια χωρητικότητας τυμπάνου από 12 έως 145 κιλά. Προμηθεύουμε κυλινδρικά σιδερωτήρια για μικρή και μεγάλη ημερήσια παραγωγή από 1,2m μήκους μονού κυλίνδρου έως και 3,5m τριπλού κυλίνδρου σιδερώματος. Διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτες ανακατασκευασμένες Διπλωτικές μηχανές σεντονιών και πετσετών με καινούρια ηλεκτρική εγκατάσταση λογικού ελέγχου (PLC) για κάλυψη αναγκών βιομηχανικής κλίμακας (μονάδων απορρύπανσης ιματισμού).

Καλύπτουμε επίσης τις ανάγκες σας σε τροφοδοτικές μηχανές σεντονίων, επαγγελματικά πλυντήρια τύπου τούνελ, πρέσες σιδερώματος, ατμολέβητες, εξοπλισμό μαζικής εστίασης καθώς και ιματισμό ξενοδοχείων. Δείτε τον ετοιμοπαράδοτο εξοπλισμό μας ΕΔΩ.

https://www.facebook.com/DimitrisGkoutzas