Καινούρια εγκατάσταση PLC και HMI σε επαγγελματικό πλυντήριο ιματισμού 50 κιλών

Πραγματοποιήσαμε καινούρια Εγκατάσταση PLC σε επαγγελματικό πλυντήριο και οθόνης χειρισμού (HMI) στο χωρητικότητας κάδου 50kg Electrolux FLE403MP.

Ο αυτοματισμός έγινε με γνώμονα τις υψηλές απαιτήσεις των μονάδων απορρύπανσης ιματισμού και των ξενοδοχειακών μονάδων. Έτσι, δημιουργήσαμε 4 προγράμματα πλύσης με εύκολη παραμετροποίηση (χρόνο λειτουργιών, επιλογή θερμοκρασιών κτλ. ) για την κάλυψη κάθε κατηγορίας ιματισμού.

Το πάνελ χειρισμού

Ο βασικός χειρισμός του επαγγελματικού πλυντηρίου γίνεται με το button εκκίνησης, το button επόμενης λειτουργίας στο ενεργό πρόγραμμα πλύσης και το emergency stop. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί ενδεικτικές λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση του επαγγελματικού πλυντηρίου. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ενεργοποιείται όταν δεν είναι σε λειτουργία κάποιο από τα πρόγράμματα πλύσης ή αν πατηθεί το emergency stop ενώ η πράσινη λυχνία δείχνει ενεργή κατάσταση λειτουργίας προγράμματος πλύσης (Run Mode)

αυτοματισμός με καινούριο PLC και HMI σε επαγγελματικό πλυντήριο ιματισμού

Οθόνη και προγράμματα πλύσης

Συνοπτικά, τα 4 προγράμματα πλύσης υλοποιούνται από τον χειριστή του επαγγελματικού πλυντηρίου με τον εξής τρόπο:

 1. Επιλογή χρόνου (0 έως 59 min) και θερμοκρασία (0 έως 75 βαθμούς) ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ
 2. Επιλογή χρόνου (0 έως 59 min) και θερμοκρασία (0 έως 75 βαθμούς) ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
 3. Επιλογή χρόνου (0 έως 59 min) ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ
 4. Επιλογή χρόνου (0 έως 7 min) LOW SPIN
 5. Επιλογή χρόνου (0 έως 7 min) HIGH SPIN
 6. Επιλογή χρόνου (0 έως 1 min) LOW SPIN  μετά την ΠΡΟΠΛΥΣΗ
 7. Επιλογή χρόνου (0 έως 1 min) LOW SPIN  μετά την ΚΥΡΙΑ ΠΛΥΣΗ
 8. Επιλογή, πόσα ξεπλύματα θα γίνουν (0 έως 5 ξεπλύματα)

Αναλυτικότερα, δημιουργήσαμε εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εγκατάσταση αυτοματισμού PLC του αυτοματισμού που υλοποιήσαμε:


Εγκατάσταση PLC σε επαγγελματικό πλυντήριο: Παράδειγμα προγράμματος πλύσης

FLE403-08
FLE403-06
FLE403-05
FLE403-04
FLE403-07
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
FLE403-08
FLE403-06
FLE403-05
FLE403-04
FLE403-07

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Έχουμε τοπoθετήσει αισθητήρα ανίχνευσης περιστροφών κάδου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακινητοποίηση του κάδου μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας στυψίματος όπως επίσης και μεταξύ των σταδίων λειτουργίας.
 • Ηλεκτρονική κλειδαριά για το σφράγισμα της πόρτας κατά την εκκίνηση του προγράμματος πλύσης.
 • Δοχείο και αντλία λαδιού για τη λίπανση της τσιμούχας του κάδου κατά την περιστροφή στις υψηλές στροφές στυψίματος.
 • Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείται στην οθόνη (χρόνοι, θερμοκρασίες κτλ.) παραμένουν αποθηκευμένες στα προγράμματα πλύσης και μετά την διακοπή παροχής ρεύματος.
 • Έχουμε μεριμνήσει για πιθανά σφάλματα & βλαβες που μπορεί να προκύψουν, με απεικόνιση στην οθόνη του αντίστοιχου κωδικού σφάλματος έτσι ώστε ο χειριστής να ανατρέξει στο εγχειρίδιο για τα βήματα αποκαταστήσης.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης δοσομετρικών αντλιών για αυτόματη τοποθέτηση υγρού απορρυπαντικού.
 • Τερματικός διακόπτης υψηλών ταλαντώσεων κάδου, όπου τερματίζει το πρόγραμμα πλύσης.
 • Με το τέλος του τελευταίου στυψίματος γίνεται ξέπλεγμα του ιματισμού (περιστροφή κάδου 10 sec. αριστερά, παύση 8sec. και περιστροφή κάδου 10 sec. δεξιά)
 • Buzzer beeper με την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης και ξεκλείδωμα της πόρτας.

Δείτε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επαγγελματικού πλυντηρίου: