Στοιβακτικό μηχάνημα σεντονιών κατασκευής μας

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατασκευής στοιβακτικού μηχανήματος σεντονιών. Η κατασκευή μπορεί να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο το σύστημα του αυτοματισμού με PLC αλλά μπορεί να διατεθεί και χωρίς.

Το στοιβακτικό μηχάνημα σεντονιών κατασκευής μας, πωλήθηκε σε εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών με έδρα την Αθήνα.

Το στοιβακτικό μηχάνημα σεντονιών θα συνδεθεί σε διπλωτική μηχανή σεντονιών με σκοπό την εκτέλεση του τελευταίου διπλώματος του σεντονιού. Επίσης, εκτελεί και τη στοίβαξη των σεντονιών σε πάγκο με μεταφορική ταινία.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής πραγματοποιείται σε 10 με 12 εργάσιμες ημέρες είτε μόνο τα μηχανικά μέρη είτε ολοκληρωμένη η κατασκευή με το σύστημα αυτοματισμού.

Η διαδικασία υλοποίησης του έργου ξεκινάει από τον σχεδιασμό σε λογισμικό μηχανολογικής σχεδίασης. Στη συνέχεια, περνάει στην παραγωγή των τεμαχίων που απαρτίζουν την κατασκευή και τέλος γίνεται η βαφή, η συναρμολόγηση και ο τελικός έλεγχος λειτουργίας.

Το μηχανολογικό μέρος της κατασκευής διαθέτει:

  • Κυλινδρικό κινητήρα της INTEROLL για την μετακίνηση των στοιβών στο διαδρόμο στοίβαξης.
  • Διαθέτει 3 μπουκάλες αέρος: Μία για την περιστροφή του συστήματος-αρπάγης , μια για το άνοιγμα/κλείσιμο της αρπάγης και μια για την “τσάκιση” του σεντονιού στη μέση από το βραχίονα-χτένα, ώστε να το παραλάβη η αρπάγη.

Σύστημα αυτοματισμού με PLC διαθέτει: 

  • PLC 4 εξόδων και 6 εισόδων.
  • Αισθητήρες (1) για την ανίχνευση διέλευσης του σεντονιού και την μέτρηση του μήκους του, (1) αισθητήρα για την ενεργοποίηση του βραχίονα-χτένα όταν το σεντόνι θα είναι στη μέση του βραχίονα-χτένα και τέλος (2) για την κατάσταση της μεγάλης μπουκάλας αέρος.
  • Ηλεκτροβαλβίδες για τον έλεγχο των μπουκάλων αέρος.
  • Emergency stop
  • Δυνατότητα τοποθέτησης οθόνης για την καταμέτρηση των σεντονιών και την αλλαγή του πλήθους της στοίβας.

* Μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο το μηχανολογικό τμήμα της κατασκευής (χωρίς το σύστημα αυτοματισμού)

Δείτε αναλυτικά το στοιβακτικό μηχάνημα σεντονιών κατασκευής μας: