Αυτοματισμοί PLC επαγγελματικών πλυντηρίων

Αρχική > Υπηρεσίες > Αυτοματισμοί PLC επαγγελματικών πλυντηρίων

Αναλαμβάνουμε την αλλαγή του αυτοματισμού σε επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού. Τοποθετούμε καινούρια εγκατάσταση PLC (Programmable Logic Controler) για τον έλεγχο λειτουργίας επαγγελματικών και βιομηχανικών πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, διπλωτικών και τροφοδοτικών μηχανών σεντονιών.

Ο προγραμματισμός γίνεται με κύριο γνώμονα την αξιοπιστία της λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές περιπτώσεις για την σωστή μετάβαση από το ένα στάδιο λειτουργίας στο επόμενο.

Επίσης, οι συνταγές (recipies) που υλοποιούμε για τα προγράμματα πλύσης στα επαγελματικά πλυντήρια καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες για ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και μονάδες απορρύπανσης ιματισμού. Ακόμα, μεριμνούμε για πιθανά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της πλύσης και τα αποτυπώνουμε στην οθόνη.

Προγραμματίζουμε επίσης, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση  PLC και οθόνες χειρισμού HMI (Human Machine Interface). Δυνατότητα προγραμματισμού οθόνης αφής 3,4 έως 10 ίντσες αλλά και οικονομικότερες με πλήκτρα.

Τοποθετούμε ρυθμιστές στροφών (VFD) για την ρύθμιση της συχνότητας λειτουργίας του κινητήρα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, ομαλή εκκίνηση κινητήρα και οι στροφές ελέγχονται από το PLC ανάλογα με το στάδιο λειτουγίας του προγράμματος.

Εφαρμόζουμε εύκολο περιβάλον χειρισμού και πολλές δυνατότητες μέσω αλλαγών σε παραμέτρους όπως χρόνους λειτουργιών, θερμοκρασίες, στάθμη νερού στον κάδο, button επόμενης λειτουργίας, απεικόνιση σταδίου λειτουργίας και πιθανών σφαλμάτων κ.α.

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
αυτοματισμοι plc

Εγκατάσταση PLC και οθόνης χειρισμού σε επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 10kg

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Εγκατάσταση PLC και οθόνης χειρισμού σε επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 50kg

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Αυτοματισμός με PLC σε στοιβακτικό μηχανημα σεντονιών κατασκευής μας

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Πίνακας με PLC σε αναβατόριο ιματισμού κατασκευής μας για πλυντήριο τύπου τούνελ

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Εγκατάσταση οθόνης αφής και PLC σε βιομηχανικό πλυντήριο ιματισμού 90kg

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Νέα εγκατάσταση Schneider Electric PLC και οθόνης 7" με ρυθμιστή στροφών της Mitsubishi Electric σε διπλωτική μηχανή σεντονιών Jensen

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Προγραμματισμός HMI - Οθόνες αφής 3,4" / 7" / 10"

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Προγραμματισμός HMI - Οικονομικότερες οθόνες χειρισμού με πληκτρολόγιο

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Mitsubishi Electric - FX series

Προγραμματισμός σε LADDER

Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών

Schneider Electric - M200, M221 series

Προγραμματισμός σε LADDER

previous arrow
next arrow
αυτοματισμοι πλυντηρίων
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
Ολική ανακαίνιση βιομηχανικού στεγνωτηρίου φυσικού αερίου 135 κιλών
previous arrow
next arrow

Δείτε αναλυτικά τις παροχές μας σε λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού στη νέα μας σελίδα.