Αυτοματισμοί PLC επαγγελματικών πλυντηρίων

Αρχική > Υπηρεσίες > Αυτοματισμοί PLC επαγγελματικών πλυντηρίων

Αναλαμβάνουμε την αλλαγή του αυτοματισμού σε επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού. Τοποθετούμε καινούρια εγκατάσταση PLC (Programmable Logic Controler) για τον έλεγχο λειτουργίας του επαγγελματικού και βιομηχανικού πλυντηρίου ή και στεγνωτηρίων.

Ο προγραμματισμός γίνεται με κύριο άξονα την αξιοπιστία της λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές περιπτώσεις για την σωστή μετάβαση από το ένα στάδιο λειτουργίας στο επόμενο.

Επίσης, οι συνταγές (recipies) που υλοποιούμε για τα προγράμματα πλύσης καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες για ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και μονάδες απορρύπανσης ιματισμού. Ακόμα, μεριμνούμε για πιθανά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της πλύσης και τα αποτυπώνουμε στην οθόνη.

Προγραμματίζουμε επίσης, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση  PLC και οθόνες χειρισμού HMI (Human Machine Interface). Δυνατότητα προγραμματισμού οθόνης αφής 3,4 έως 10 ίντσες αλλά και οικονομικότερες με πλήκτρα.

20230709_140724
20230709_140657

Εφαρμόζουμε εύκολο περιβάλον χειρισμού και πολλές δυνατότητες μέσω αλλαγών σε παραμέτρους όπως χρόνους λειτουργιών, θερμοκρασίες, στάθμη νερού στον κάδο, button επόμενης λειτουργίας κ.α.

Πρόσφατα έργα μας:

Πραγματοποιήσαμε καινούρια εγκατάσταση αυτοματισμού PLC και οθόνης χειρισμού (HMI) σε επαγγελματικό πλυντήριο της Electrolux χωρητικότητας κάδου 50kg. Ο αυτοματισμός έγινε ...
Στο επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων της Electrolux W75MP/LE, χωρητικότητας κάδου 10 κιλών, πραγματοποιήσαμε αλλαγή όλων των πεπαλαιωμένων ηλεκτρονικών για τον αυτοματισμό ...