Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού τύπου τούνελ

Αρχική > Προϊόντα >  Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού τύπου τούνελ

Εγκατάσταση βιομηχανικού πλυντηρίου ιματισμού τύπου τούνελ της LAVATEC (13 x 35 kg) σε καθετοποιημένη βιομηχανική μονάδα απορρύπανσης ιματισμού στην Αγιά Νάπα (Κύπρος) που πραγματοποιήσαμε. Διαθέτει πρέσα LAVAPRESS, επικλινή ταινία μεταφοράς ακάθαρτου ιματισμού (conveyor) για την τροφοδοσία του τουνελ με ιματισμό, 3 στεγνωτήρια 90 kg βιομηχανικού τύπου με είσοδο του ιματισμού από μπροστινή θύρα και έξοδο από την πίσω θύρα. Τέλος, το αναβατόριο μεταφοράς (shuttle lift) του αποστραγγισμένου ιματισμού, πλήρως ελεγχόμενο με PLC, φορτώνει στα στεγνωτήρια τον ιματισμό για το τελικό σταδιο της καθετοποιημένης αυτής λειτουργίας.

Βιομηχανική οθόνη αφής

Lavatec touch screen | tunnel washer. Η βιομηχανική οθόνη για το πλυντήριο ιματισμού τούνελ.
 • Μέσω της βιομηχανικής οθόνης αφής γίνεται ο έλεγχος της παραγωγής, η αποτύπωση των σφαλμάτων και των λειτουργιών σε κάθε φάση της πλύσης του τούνελ. Στα κίτρινα τμήματα είναι το πρόγραμμα πρόπλυσης, κόκκινα η πλύση και μπλέ το ξέπλυμα του ιματισμού. Στη συνέχεια, περνάει στην πρέσα και τέλος ο πεπιεσμένος ιματισμός καταλήγει μέσω του shuttle lift στο διαθέσιμο στεγνωτήριο όπου εκεί λόγο της περιστροφής του κάδου των στεγνωτηρίων ο ιματισμός ξεμπλέκετε (η θερμοκρασία του επαγγελματικού στεγνωτήριου ορίζεται από το χειριστή)

Panel καταχώρησης πελατολογίου

Touch screen customer for lavatec washer tunnel connection with PLC. Scada system full operational industrial laundry productivity
 • Το Panel καταχώρησης πελατολογίου πρόκειται ουσιαστικά για μια επιπλέον οθόνη αφής (προεραιτική) όπου ο χειριστής εισάγει στο ειδικό λογισμικό που έχει σχεδιαστεί, την προέλευση  του ιματισμού (και άλλες πληροφορίες) που πρόκειται να εισαχθεί στο τούνελ. Τα καθημερινά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, όπως διάρκεια πλύσης, κιλά ιματισμού κτλ. αποθηκευονται σε βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή. Ακόμα, γίνεται λεπτομερής απεικόνιση συμβάντων όπως θερμοκρασίες στον κάδο των στεγνωτηρίων, υπολειπόμενος χρόνος στεγνώματος, σχετική υγρασία κάδου των επαγγελματικών στεγνωτηρίων, θέση του shuttle lift και σφάλματα.

Σχεδιασμός και προσομοίωση της εγκατάστασης

Μοντελοποίηση της καθετοποιημένης εγκατάστασης του βιομηχανικού πλυντηρίπυ ιματισμού τύπου τούνελ με ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρήση λογισμικού μηχανολογικής φύσεως
Μοντελοποίηση της καθετοποιημένης εγκατάστασης του βιομηχανικού πλυντηρίου ιματισμού τύπου τούνελ με ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρήση λογισμικού μηχανολογικής φύσεως

Με χρήση κατάλληλου λογισμικού μηχανολογικής σχεδίασης (CAD) γίνεται ο απαραίτητος σχεδιασμός και προσομοίωση του έργου πρίν από την τοποθέτηση των μηχανημάτων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη σωστή συνοχή μεταξύ αυτών και τον περιορισμό σφαλμάτων κατά την διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας.

Βίντεο: Προσομοίωση εγκατάστασης

Στο πατακάτω βίντεο η προσομοίωση της εγκατάστασης όπως αυτή έγινε στο λογισμικό, διακρίνεται επίσης και η κατασκευή του αναβατορίου ιματισμού όπως αυτή σχεδιάτηκε από το ίδιο λογισμικό.

Το σχέδιο της εγκατάστασης

Σχέδιο εγκατάστασης γραμμής παραγωγής για πλυντήρια ιματισμού τύπου τούνελ
 • Σχέδιο εγκατάστασης της γραμμής παραγωγής απορρύπανσης ιματισμου. Αποτελείται από:
  • Tunnel Lavatec 13 x 35 kg
  • Πρέσα Lavapress 27 bar
  • 3 x Στεγνωτήρια Passat 90 kg
  • Shuttle Lift μεταφοράς ιματισμού από την έξοδο της πρέσας στα στεγνωτήρια
  • Πίνακα αυτοματισμού με plc για τον έλεγχο του lift.
  • Conveyor για την τροφοδοσία του τούνελ με ιματισμό.

Ρωτήστε μας για βιομηχανικό πλυντήριο ιματισμού τούνελ στο 6936869758 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας