Βιομηχανικό πλυντήριο ιματισμού τύπου τούνελ Passat [16 x 36kg]

Το πλυντήριο τύπου τούνελ ιματισμού της Passat χωρητικότητας 16 x 36 κιλά. Ελαφρώς μεταχειρισμένο πλυντήριο ιματισμού τούνελ αποκλειστικά για μονάδες απορρύπανσης ιματισμού καθετοποιημένης παραγωγής που ικανοποιοιούν μεγάλο ημερήσιο φορτίο σε ιματισμό. Για την εγκατάσταση ενός τούνελ ιματισμού απαιτείται μεγάλος ατμολέβητας για την κάλυψη αναγκών αρκετού όγκου θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο πλυντήριο ιματισμού τύπου τούνελ γίνεται η εισαγωγή ιματισμού από τη χοάνη μέσω αυτοματοποιημένου σύστηματος μέ κεκλιμένη ταινία μεταφοράς όταν αποδεσμευτή από ιματισμό το πρώτο (από τα 16 συνολικά) τμήμα εσαγωγής .

Το πλυντήριο tunnel διαθέτει χωάνη για την είσοδο του ιματισμού μέσω μεταφορικής ταινίας ή μέσω ράγας στην οροφή του κτιρίου με τον ιματισμό να είναι σε ειδικούς σάκους και να αδειάζουν με σύστημα αυτοματισμού όποτε ζητείται.

Τούνελ Passat με 16 θέσεις χωρητικότητας από 36 κιλά. Αποτελείται από ελικοειδές κάδο όπου μεταφέρει τον ιματισμό από τη χοάνη εισαγωγής στην πρέσα για την αποστράγγιση του ιματισμού, εκτελώντας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πρόπλυση, πλύση και ξέπλυμα.

Πλυντήριο τούνελ με πρέσα ικανότητας πίεσης εώς 20 bar για την αποστράγγιση του ιματισμού.

Πρέσα ιματισμού Passat χωρητικότητας 50 κιλών. Με ηλεκτρικό κινητήρα κατανάλωσης 10,2 kW και υδραυλική ικανότητα από 8 εώς 27 bar.

Τούνελ ιματισμού με βιομηχανικά στεγνωτήρια ιματισμού υπερυψωμένα ώστε μέσω του αναβατορίου ιματισμού μεταβιβάζει το "μπισκοτο" πεπιεσμένο ιματισμό στο διαθέσιμο στεγνωτήριο. Η όλη διαδικασία ελεγχεται απο αυτοματοποιημενο σύστημα με PLC

Βιομηχανικού τύπου στεγνωτήρια Passat (υγραερίου) χωρητικότητας κάδου 80 κιλών. Η εγκατάσταση αποτελείται από 5 βιομηχανικά στεγνωτήρια Passat με είσοδο του πεπεισμένου από την πρέσα ιματισμού από την εμπρόσθια θύρα και άδεισμα από την πίσω υδραυλική θύρα.

Η τοποθέτηση του ιματισμού στο διαθέσιμο βιομηχανικό στεγνωτήριο γίνεται από το σύστημα αυτοματισμού με αναβατόριο.

Το άδειασμα του ιματισμού από τα στεγνωτήρια γίνεται από την πίσω θύρα σε ταινία μεταφοράς η οποία καταλήγει σε καρότσι για τη μεταφορά του ιματισμού σε επόμενο μηχάνημα (διπλωτική μηχανή) αν απαιτείται.

*Για πλυντήριο ιματισμού τούνελ καλέστε μας στο 6936869758 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.